Hedmark-Oppland-Akershus (Innlandet)

  • Vanngaranti

  • Konkurransedyktige priser

  • Rundtsvingende kompaktrigg

Brønnboring

Vi utfører brønnboringer etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt, vannverk og industri

Les mer

Energiboring

Norsk Brønnboring borer for energibrønn og installerer kollektorslanger.

 Les mer

Befaring

Vi tilbyr en uforpliktende befaring for å avdekke deres behov. Våre erfarne fagfolk kommer da og sjekker grunnforhold, plassering samt gjennomgang før boreprosessen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Ta kontakt

Instagram

Pumpeservice

image of pumps accessories

Kommer snart

Fundamentering

9

Kommer snart

Horisontalboring

7

Vi utfører boring for vann og avløp, og el-gjennomføringer under vei eller gjennom fjell. Denne typen boring kan utføres i fjell eller i løsmasser ved bruk av stålforing som man trekker med seg samtidig som man borer. Borehull kan leveres i flere forskjellige dimensjoner, avhengig av hvor mye som skal gjennom.

Denne typen boring blir stadig mer brukt ettersom det er enklere enn å grave over vei, og ofte billigere enn å grave rundt.

Brønnboring

pompaVi utfører brønnboringer etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt, vannverk og industri.

Når det bores en grunnvannsbrønn finner vi, sammen med oppdragsgiver, en egnet plassering av brønnen. Deretter bores det ned et foringsrør til vi treffer fjell. Så bores det videre i fjellet til vi har funnet tilfredsstillende/ønsket vannmengde.

Deretter installeres en brønnpumpe i brønnen.

Finner vi ikke vann etter endt boring, må brønnen trykkes eller sprenges.

Følg oss på Instagram