ENERGIBORING

energy schemaStadig dyrer strøm tvinger frem nye energikilder. For den som ønsker å redusere strømutgiftene, er vann-vann varmepumpe løsningen. To tredeler av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. Norsk Brønnboring borer for energibrønn og installerer kollektorslanger.

Bergvarme utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme.

 

Energibrønn i fjell med lukket kollektor Energibrønner benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En energibrønn er et borehull på ca 14 centimeter i diameter, og boredybde fra 80-200 m. En kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med frostsikker væske. Kollektorvæsken sirkulerer rundt i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen.

Det er tre geologiske forhold som påvirker investeringskostnaden for denne type anlegg. Dette er:

  1. Tykkelsen på løsmassedekket over fjelloverflaten
  2. Temperaturen i grunnen
  3. Berggrunnens varmeledende egenskaper

 

Ref: NGU.no

Befaring

Vi tilbyr en uforpliktende befaring for å avdekke deres behov. Våre erfarne fagfolk kommer da og sjekker grunnforhold, plassering samt gjennomgang før boreprosessen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Ta kontakt

Følg oss på Instagram