Horisontalboring

7

Vi utfører boring for vann og avløp, og el-gjennomføringer under vei eller gjennom fjell. Denne typen boring kan utføres i fjell eller i løsmasser ved bruk av stålforing som man trekker med seg samtidig som man borer. Borehull kan leveres i flere forskjellige dimensjoner, avhengig av hvor mye som skal gjennom.

Denne typen boring blir stadig mer brukt ettersom det er enklere enn å grave over vei, og ofte billigere enn å grave rundt.

Befaring

Vi tilbyr en uforpliktende befaring for å avdekke deres behov. Våre erfarne fagfolk kommer da og sjekker grunnforhold, plassering samt gjennomgang før boreprosessen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Ta kontakt

Følg oss på Instagram